Joc de la Bolla · Sant Lluis · Menorca

El joc de la bolla actual va ser introduït per els francesos durant la dominació francesa de l’illa de Menorca entre els anys 1756-1773. Per altre banda, també hi ha documents que certifiquen que una variant del joc de la bolla ja es jugava a Ciutadella al voltant de 1640. Es un joc molt semblant a la petanca i als jocs de bolla de la antiguitat (hi ha constància de jocs de bolla a l’època neolítica, a Egipte i Grècia). El joc de la bolla té les seves pròpies particularitats i és un dels jocs més populars i antics entre els pagesos menorquins.

El joc de la bolla es juga a una pista a terra i, en general, consisteix en llançar i apropar les bolles al màxim a un objectiu anomenat “boll”. S’hi pot jugar individualment (un contra un) o per equips fins a vuit jugadors per equip. El joc consta de un reglament i els jugadors utilitzen diferents tècniques (tir de finor, rossegada, tir de cop i tir de bot). Hi ha jugadors que són especialistes en un tipus de tir concret.

El “jugadero” de Sant Lluís (Menorca) és l’únic que queda a l’illa actualment, va ser construït l’any 1916 a l’edifici actual del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, però antigament n’hi va haver a altres pobles de Menorca.